مرکز آمار اعلام کرد؛

مصرف گوشت کشور بالارفت

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریورماه گذشته ۴ درصد افزایش داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “رویال طعم وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” بر اساس جدیدترین اعلان مرکز آمار، در شهریور ۱۴۰۱ وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌ها ۵۷.۸۹۳ تن بود که سهم گوشت گاو و گوساله بیشتر از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس این گزارش، گوشت گاو و گوساله با ۲۷.۷۶۴ تن، معادل ۴۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده و گوشت گوسفند و بره با ۲۵.۵۳۱ تن، بز و بزغاله با ۳.۶۶۷ تن، و سایر انواع دام با ۹۳۱ تن، به‌ترتیب ۴۴.۱ درصد، ۶.۳ درصد و ۱.۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش ۴ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.
مقدار عرضه گوشت در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱۶ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۱ درصد افزایش، و برای بز و بزغاله ۴ درصد، برای گاو و گوساله ۴ درصد، و برای شتر و بچه‌شتر ۲۵ درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (مرداد) در حدود ۴ درصد افزایش داشته است.