چتر خدمات ناوگان حمل و نقل رویال طعم گسترده تر شد

با افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل در “شرکت رویال طعم” چتر ارائه خدمات در این مجموعه گسترده تر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” هلدینگ سرمایه گذاری برشا ” با خرید 33 دستگاه ایسوزو جهت تکمیل ناوگان حمل و نقل شرکت رویال طعم، ارائه کیفی و کمی خدمات جابجایی محصولات و سایر فعالیت ها و کاربری هایی که برای این وسایط نقلیه حمل کالا تعریف شده است افزایش یافت.

این اقدام در جهت تسریع در ارسال کالا و ارائه کیفی خدمات صورت می گیرد چرا که شعار رویال طعم رضایتمندی مشتری و مخاطبین خود در تولید وتسریع در پوشش محصولات تولیدی در بازار مصرف است.