کسری بودجه ایالات‌متحده در دسامبر ۲۰۲۲ به ۸۵ میلیارد دلار رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، بر اساس آمار وزارت خزانه‌داری، کسری بودجه فدرال ایالات‌متحده در دسامبر ۲۰۲۲، سومین ماه سال مالی ۲۰۲۳، تقریبا به ۸۵ میلیارد دلار رسید.
ارقام آژانس نشان می‌دهد که در دسامبر، کل دریافت‌ها یا درآمدها، حدود ۴۵۵ میلیارد دلار در برابر کل هزینه‌ها یا مخارج ۵۴۰ میلیارد دلاری بود.
در مورد دریافتی‌ها، مالیات بر درآمد افراد ۲۱۶ میلیارد دلار در حالی که بیمه اجتماعی و بازنشستگی ۱۳۳ میلیارد دلار بود.
در مورد هزینه‌ها، تامین اجتماعی ۱۰۴ میلیارد دلار و سطح درآمد ۷۹ میلیارد دلار بود.
مجموع کسری بودجه تا سال مالی ۲۰۲۳، که از اول اکتبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت، به ۴۲۱ میلیارد دلار با تقریبا ۱.۰۳ تریلیون دلار درآمد در مقابل حدود ۱.۵ تریلیون دلار هزینه رسید.