هلدینگ سرمایه گذاری برشا
۰۸ شهریور ۱۴۰۰

تب ۴۵ درجه ای اقتصاد

نخستین ماه از دولت سیزدهم یعنی مرداد ۱۴۰۰، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۲ درصد رسید. این رقم که در تازه ترین گزارش مرکز آمار اعلام شده است نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” روزنامه ایران سه شنبه دوم شهریور در خصوص تورم به ارایه گزارشی پرداخت و آورد: به این ترتیب که در گزارش ماه گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیرماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور ۴۴.۲ درصد عنوان شده بود و این رقم نیز نسبت به همین اطلاع در ماه خرداد، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشت. این درحالی است که اوایل مرداد ماه، ۵۱ کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به مسئولان کشور خواستار رسیدگی به وضع اقتصاد به ویژه مسأله تورم شده بودند. در بخشی از این نامه ذکر شده بود که «یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی وضعیت موجود، بقا و تشدید تورم است که بخشی از آن ریشه در کسری شدید بودجه و تحقق نیافتن منابع درآمدی پایدار برای دولت، و به عکس، توسعه مخارج پایدار و جاری دولت دارد.»

بررسی گزارش مرکز آمار نشان می دهد که تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۵۷.۱ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۹.۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ملموس‌تر است. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴.۵ درصد و ۴۸.۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۸ درصد و برای خانوارهای روستایی ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
با وجود افزایش تورم سالانه خانوارهای کشور، در مردادماه امسال عدد شاخص قیمت اندکی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۲ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵ درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۱.۳ واحد درصدی به ۳۶.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۲.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه نیز در مرداد کاهشی جزئی داشت. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١۴٠٠ به ۳.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.۶ درصد و ۲.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه «نان و غلات» (انواع نان) بوده است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۱۰۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین افزایش نقطه ای نرخ را در میان عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» داشته و دخانیات با ۳۲.۴ درصد تورم نقطه ای کمترین افزایش را به خود اختصاص داده است.

در میان تمام کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نیز، گروه آب و برق و سوخت با ۱۹.۲ درصد افزایش کمترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته و تورم سالانه این گروه نیز ۱۷.۴ درصد بوده است.

این گروه کمترین تورم را به خود اختصاص می‌دهند که معنی آن کاهش نسبی سهم هزینه آب و برق و سوخت از ترکیب سبد هزینه مصرفی خانوار طی یک سال اخیر است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١۴٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.۶ درصد برای دهک ششم تا ۵۰ درصد برای دهک دهم است. درصد تغییر شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل برای دهک اول (۴.۷ درصد) بیش از سایر دهک‌ها بوده است اما در مقابل درصد تغییر شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل برای دهک دهم (۳ درصد) بیش از سایر گروه‌ها بوده است. در مجموع نیز دهک اول بیش از سایر دهک‌ها در ماه مرداد نسبت به ماه تیر افزایش شاخص کل را تجربه کرده است.

۰۸ شهریور ۱۴۰۰

افزایش تورم به ۴۵.۲ درصد

آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به ۴۵.۲ درصد در مرداد ماه امسال است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” مرکز آمار ایران جزئیات تورم در مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

رشد یک درصدی تورم سالانه

تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه برای خانوارها به ۴۵,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴,۵ درصد و ۴٨.٧ درصد اعلام شده که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه «نان و غلات» (انواع نان) است.

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد به عدد ۴٣,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,۴ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها ­ها و دخانیات» با افزایش ١,۵ واحد درصدی به ۵٨.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣۶.١ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٢,۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

کاهش تورم ماهانه خانوارهای شهری

اما نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١۴٠٠ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.۶ درصد و ٢.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است

۰۸ شهریور ۱۴۰۰

در وبیناری دانشجویی بررسی می‌شود: کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه کسب و کار

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه الزهرا با همکاری تعدادی از انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشور، وبینار «کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه کسب و کار» را برگزار می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ سرمایه گذاری برشا، “کسب و کار نسخه ۱۴۰۰”، “اقتصاد مغز”، “کسب و کار با چاشنی نوروساینس”، “سقلمه ، گیمیفیکیشن ، کسب و کار”، “سیاست گذاری به سبک اقتصاد رفتاری”، “راهنمای اقتصاد رفتاری برای مدیران”، “مارکتینگ به شیوه اقتصاد رفتاری” و “قدرت بازی ها” از جمله مباحث و سرفصل هایی است که در این برنامه ارائه خواهد شد.

این برنامه با ارائه کاوه یزدی فرد، امیر عبدالعظیمی، محمدحسین خسروی، علیرضا رنجبر شورابی، نازنین موسوی، کسری رفالیان و امیر محمد تهمتن، از ۷ الی ۲۸ شهریور، ساعت ۱۷ الی ۱۹، به صورت تعاملی در اسکای روم معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و دریافت لینک کلاس با شماره ۰۹۰۴۵۸۵۰۲۱۳ در واتساپ یا شناسه Economicregister @ در تلگرام ارتباط برقرار کنند.

۰۸ شهریور ۱۴۰۰

توسط ستاد زیست فناوری؛ ۶ پروژه ملی برای تولید مثل و اصلاح نژاد دام و طیور اجرا می‌شود

افزایش تولید مثل و اصلاح نژاد دام و طیور با اجرای ۶ پروژه ملی که ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری حمایت می‌کند، ارتقا می‌یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” صنعت دام و طیور از جمله حوزه‌های کاربردی است که با کمک فناوری‌های نو و توان دانش‌بنیان‌ها می‌تواند روند رو به رشدی را تجربه کند و بازار داخلی پررونقی داشته باشد. بر همین اساس، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق این موضوع اقدام به تعریف ۶ طرح ملی کرده است تا به کمک آن و با استفاده از توان فناوران کشور بتواند این صنعت را ارتقا دهد.

این کار را نیز با تشکیل دبیرخانه کارگروه تحقیق و توسعه لاین آرین، مقایسه سویه‌های مرغ موجود تجاری و استفاده از ظرفیت کانون‌های دانش، صنعت، بازار برای توسعه صنعت طیور شتاب داده است.

۶ پروژه ملی تعریف شده در این حوزه شامل «تولید اسپرم، جنین و گوساله های خالص نژاد در حال انقراض سیستانی»، «تولید ریزتراشه برای شناسایی، هویت گذاری و ثبت دام براساس استاندارد»، «تولید اسفنج واژینال پروژسترونی دام سبک»، «تولید گوسفند پر بازده مناسب برای شرایط محیطی ایران (نژاد مهربان)»، «تولید ۲ هزار راس بز نژادهای ممتاز شیری، گوشتی و چندقلوزا (سانن، مورسیا، بوئر و موبنده)» و «برنامه اصلاح نژادی گوسفند بومی ایران (شال) با تاکید بر استفاده از آلل برولا» می شود.

تجدید نظر در روند واردات دام‌های خارجی به کشور (معاونت امور تولیدات دام و سازمان دامپزشکی)، توسعه ایستگاه‌های اصلاح نژادی دام بومی در یک بستر اقتصادی (معاونت علمی و تات)، در اختیار گذاشتن زیرساخت های غیر فعال به بخش خصوصی، تسهیل اخد مجوزها و ارائه مجوز زنجیره ای به صورت مجتمع واحد (معاونت امور تولیدات دامی و سازمان دامپزشکی) مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

۰۶ شهریور ۱۴۰۰

گوسفند پرواری یک فرصت سرمایه‌گذاری مناسب و بی ضرر

گوشت و فرآورده های آن یکی از منابع پر ارزش پروتئین در برنامه غذایی انسان است. غنی بودن گوشت از پروتیین های ارزشمند حاوی اسید آمینه های ضروری بدن و مواد معدنی مهم در متابولیسم، آهن، روى، ویتامین ها و ضریب تبدیل و جذب روده ای فوق العاده و نبودن این چنین ویژگی هایی در پروتیین های گیاهی و دیگر مواد غذایی باعث شده که دانشمندان علوم تغذیه، گوشت و فرآورده های آن را جزء لاینفک جیره غذایی انسان ها و به خصوص کودکان و مادران باردار و شیرده قرار دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند. گرچه در سالهای اخیر جایگزین‌هایی برای گوشت قرمز معرفی شده است ولیکن طعم ومزه گوشت کماکان این محصول را بدون رقیب نگه داشته است. با عنایت به اینکه جمعیت دامی یک کشور سرمایه ملی محسوب می‌گردد تداوم تولید و استفاده صحیح از فرآورده‌های آن حیاتی می‌باشد. بنابراین تولید گوشت قرمز باید چنان باشد که علاوه بر امکان تداوم تولید، صیانت از جمعیت دامی کشور را بعنوان یک سرمایه ملی و استفاده بهینه از فرآورده‌های آن را میسر سازد.

افزایش جمعیت کشور در سال‌های اخیر و به تبع آن افزایش مصرف فرآورده‌های غذایی موجب شده است که روش‌های سنتی استحصال مواد غذایی اعم از کشاورزی و دامداری کارآیی خود را از دست بدهند .از سوی دیگر با توجه به نیاز حیاتی انسان به پروتئین و همچنین سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان در تامین مواد غذایی اساسی مورد نیاز شهروندان، درگام نخست و دستیابی به بازارهای خارجی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، در گام بعدی، بکارگیری روش‌های علمی نوین اهمیت روزافزونی یافته است.

امروزه مشاغل زیادی برای درآمد زایی وجود دارد، اما برخی از آن ها می توانند سبب ضرر اقتصادی شوند. صنعت دامپروری، یکی از صنایع قدیمی و درامد پول سازی می باشد. برای انتخاب شغل بهتر است صنعتی را انتخاب کنید، که بی ضرر باشد. پرورش گوسفند زنده به روش پرواربندی یکی از بهترین شغل ها در صنعت دامداری و کشاورزی است. زیرا ضرر اقتصادی در آن کم اتفاق خواهد افتاد.

توجیه اقتصادی

ضرر ریسک پذیری در این حیطه بسیار کم است. زیرا در خیلی از موارد به جای سود رسانی، ضرر مالی هم نخواهند رساند. یعنی در کنار ایجاد گله، می توان از تولید گوشت، شیر، پشم و لبنیات دام زنده کرد و به سود دهی بالایی رسید.

نکات مهم در پرواربندی

1.روش نگهداری و تغذیه دام های زنده در پرواربندی با یکدیگر متفاوت است.

2.پرورش دام زنده سالم و بهداشتی باید در یک زمان معین و در فصلی خاص شروع شود.

3.انتخاب دام های گوشتی (از نظر وزنی این دام ها زودتر به وزن دلخواه خواهند رسید، پس برای پرواربندی بسیار مناسب اند)

4. انتخاب جایگاه محل مناسب برای نگهداری دام های مسن و جوان.

5.داشتن الگوی غذایی مناسب برای تغذیه دام ها (رعایت این اصل، می تواند در کاهش هزینه های اقتصادی موثر باشد)

6.مشخص کردن هدف از ایجاد پرواربندی دام های زنده.

اهداف پرواربندی

در قدم اول ممکن است برای شما سوال ایجاد شود که چرا اکثر افراد به این صنعت روی آورده اند؟ شاید بتوان بگوییم، بسیاری از افراد به خاطر درامد زایی به صنعت روی آورده اند. اما در پاسخ بهتر می توان گفت: بشر به خاطر رفع نیازهای اولیه خود وارد این صنعت شده است. تامین نیازهای مواد پروتئینی یکی از نیازهای اصلی جوامع امروزی می باشد. پرورش دام های پربار در کشور، تا حدی توانسته پاسخگوی نیاز جوامع بشری باشد.

مزایای پرواربندی

مهم ترین مزایای پرواربندی دام های زنده به صورت زیر خواهد بود:

1.تولید گوشت: برای رسیدن به این هدف، باید تمامی دام با الگوی غذایی خاصی تغذیه شوند. تا به وزن ایده آلی برسند تا بتوانیم دام ها را جهت تولید گوشت به کشتارگاه بفرستیم.

2.مرغوبیت گوشت: در مقدار گوشت عرضه شده به بازار باید میزان عضله در مجموع لاشه بیشتر باشد. پس تغذیه مناسب و نگهداری و مدیریت صحیح می تواند شما را به این اهداف برساند. گوشت دام های جوان تر بسیار مرغوب تر و خوش خوراک تر از دام های مسن می باشد.

3.حفظ مراتع طبیعی کشور: با پرواربندی و نگهداری دام ها می توان از نابود شدن بسیاری از مراتع طبیعی جلوگیری کرد.

4. ایجاد اشتغال: هدف از پرورش دام های سالم و زنده، ایجاد گله و محصولات جانبی می باشد. دقت کنید هرچقدر میزان محصولات تولید شده بیشتر باشد، افراد زیادی دراین حیطه مشغول به کا رخواهند شد.

بررسی بازار

نیاز بشر به مواد پروتئینی سبب روی آوردن آن ها به نگهداری و پرورش دام های زنده شده است. مواد دیگر نیز وجود دارند که می توانند به راحتی جایگزین گوشت قرمز شوند. با این وجود صنعت دامداری یکی از بی رقیب ترین صنایع در ایران می باشد. تولید و تداوم در ایجاد فراورده های گوشتی و لبنی امری بسیار مهم است. در صورت عدم تولید مداوم سرمایه از بین خواهد رفت و کشور با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد. افزایش جمعیت در سال های اخیر، به مراتب نیازهای جامع را به فراورده های حیاتی بیشتر کرده است. همچنین سیاست های دولت مبنی بر خودکفایی دولت و عدم وابستگی به بیگانگان سبب ایجاد تمایل بسیاری از افراد به ایجاد پرواربندی برای استقلال بیشتر خواهد شد.

مزایای اجرای طرح

1. گوسفندان زنده حیوان بسیار مقاومی است که می تواند در شرایط بد آب و هوایی زندگی کرده و از علوفه های خشک تغذیه نماید.

2. گوسفندان زنده قادرند با تغییر زمین های نامرغوب، سبب تبدیل آن ها به کشتزارهای مرتفع خواهد شد.

3. از نظر غذایی گوسفندان از جیره بندی غذایی کمتری استفاده می کنند.

4. در هر ماهی از سال می توانند انواع فراورده های دامی را تولید کنند.

5. پشم حاصل را برای مدت زمان زیادی می توان نگهداری کردو به مسافت های دور برای تجارت ارسال کرد.

۰۶ شهریور ۱۴۰۰

جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که در تیرماه سالجاری قیمت هرکیلو شقه گوسفندی ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزارتومان بود که این عدد در مردادماه به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو ران تازه گوساله حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰هزارتومان، سردست گوساله حدود ۱۶۰ هزار تومان، ران تازه گوسفندی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، شقه گوسفندی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، ماهیچه گوسفندی ۱۶۰ هزارتومان، سردست گوسفندی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان و قلوه گاه گوسفندی ۱۰۰ هزارتومان است.

گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بود و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

براساس نرخ نامه میادین میوه و تره بار قیمت هر کیلو ران تازه گوسفندی ۱۵۴هزار و ٧٠٠ تومان، راسته با استخوان گوسفندی ۱۳۸هزار و۲۰۰ تومان، سردست تازه گوسفندی ۱۳۱ هزار و۹۰۰ تومان، شقه گوسفندی ۱۲۸هزار و۵۰۰ تومان، راسته گوساله بدون استخوان ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ران و ماهیچه گوساله ۱۵۵هزارو۵۰۰ تومان، سردست گوساله ۱۵۳هزار و۴۰۰ تومان و قلوه گاه تازه گوساله ۱۰۸ هزار تومان است.

۰۶ شهریور ۱۴۰۰

توصیه های تغذیه ای برای بهبودیافتگان کرونا

اثرات مخرب بیماری کووید-۱۹ به چندین شکل خود را نشان می دهد و اکثریت افرادی که به کروناویروس آلوده شده و بهبود یافته اند از احساس خستگی و نیز از دست دادن حس بویایی و چشایی شکایت دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” همچنین بسیاری از بهبود یافتگان کووید-۱۹ در حالیکه مسیر بهبودی را طی می کنند به مشکلاتی همچون از دست دادن اشتها، قدرت و استقامت بدنی و همچنین بسیاری از ناراحتی های گوارشی به دلیل ضعیف شدن سیستم گوارشی دچار می شوند.

این اتفاق زمانی می افتد که ویروس وارد بدن شده، تمامی سلول های سالم از جمله سلول های موجود در دستگاه گوارش را آلوده می کند. حالت تهوع، از دست دادن انرژی و مشکلات تنفسی نیز باعث از بین رفتن اشتها می شود.

یک پزشک عمومی در هند گفت: حتی ممکن است فرد به دلیل استرس و اضطراب ناشی از نوع شدید بیماری کووید-۱۹ میل به غذا خوردن نداشته باشد.

برای بازیابی قدرت و استقامت بدنی متخصصان می گویند که حذف سموم ناشی از استروئیدها از بدن ضروری است. در این شرایط بر پاکسازی روده تمرکز کنید. همچنین مصرف مایعاتِ هیدراته کننده و تقویت کننده سیستم ایمنی برای بازیابی قدرت بدنی و طی کردن روند بهبودی بسیار مهم است. این امر نه تنها به دلیل خود ویروس بلکه برای دفع سموم باقی مانده در بدن ناشی از مصرف داروها و استروئیدها ضروری است.

به گفته متخصصان تغذیه برای تقویت اشتها بهتر است که با وعده های غذایی کوچک در فواصل مکرر آغاز کنید. غذا مسیر بهبودی را آسان می کند، بنابراین داشتن رژیم غذایی متعادل ضروری است. باید روزانه یک حبه سیر و چربی های مفید مانند دانه های چیا، گردو و غیره مصرف شود. دو گروه از مواد غذایی یعنی ویتامین ها و مواد معدنی برای بهبودی سریعتر حائز اهمیت هستند.

ویتامین C در بحث تقویت سیستم ایمنی بسیار مهم است و ویتامین D در برابر عفونت های دستگاه تنفسی موثر عمل می کند. در مورد مواد معدنی نیز عنصر روی یا همان زینک یک عنصر حیاتی برای گلبول های سفید خون است که با عفونت مبارزه می کند. همچنین، پروبیوتیک ها برای جوانسازی باکتری های روده ضروری هستند.

روزنامه هندوستان تایمز در گزارشی به مواد غذایی اشاره کرده که مصرف آنها در دوران بهبودی بیماری کووید-۱۹ ضروری است:

آووکادو

آووکادو سرشار از ویتامین های A ،C ،D ،K ،B ،E، منیزیم، مس و آهن است و به ایمنی بدن کمک می کند. این مواد التهاب را کاهش داده و به تنظیم عملکرد روده کمک می کنند.

اسموتی ها

مصرف اسموتی انواع میوه ها مانند پرتقال، انواع توت ها، سیب و آووکادو که منبع غنی آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها هستند به بازیابی قدرت بدنی، ایجاد ایمنی و افزایش اشتها کمک می کند.

خشکبار و دانه ها

بادام منبع غنی از ویتامین E، روی و منیزیم است که از سلامت سیستم ایمنی بدن حمایت کرده و در مدت زمان طولانی انرژی می بخشد. گنجاندن بادام خیس خورده در برنامه غذایی صبحگاهی توصیه می شود.

اسفناج

اسفناج منبع غنی از ویتامین های A ،C، آهن، کلسیم، پتاسیم، منیزیم و غیره است که به تقویت بدن کمک می کند و عملکرد سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد.

نخود

نخود منبع غنی پروتئین است. یک کاسه نخود پخته با کمی آب لیمو و نمک، میان وعده ای بسیار سالم است.

مایعات

حفظ آب و رطوبت بدن نکته کلیدی در روند بهبودی است. فرد باید آب نارگیل، آب لیمو و دمنوش های آرام بخش (مانند بابونه، رازیانه) مصرف کند تا به طور مداوم آب بدن خود را حفظ کند.

غلات کامل و عدس

علاوه بر میوه های تازه و سبزیجات، مصرف روزانه غلات سبوس دار ضروری است. همچنین فرد باید پروتئین مصرفی خود را با تخم مرغ، گوشت ماهی، گوشت قرمز و همچنین شیر، پنیر یا سایر جایگزین های لبنی افزایش دهد. یک کاسه فرنی عدس تهیه شده از عدس زرد پخته، برنج، سبزیجات فصلی و ادویه جات، گزینه غذایی عالی برای افزایش سریع انرژی است.

غذاهای تخمیر شده

به منظور بهبود سلامت روده خوراکی هایی مانند ماست باید مصرف شوند زیرا منبع اصلی پروبیوتیک ها هستند.