انتشار خبر جلسه هم اندیشی برای بهره برداری از واحد تولیدی زرماکیان مزرعه سبز به منظور کشتار و بسته بندی مرغ که با حضور برخی از مسئولان و مرغداران شهرستان ساوه در مجتمع شیر و گوشت دامدشت ساوه در قدیمی ترین و پرتیراژ ترین نشریه استانی گلهای ساوه