در یک ماهه نخست امسال مجموعا بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، ‌صنعت-معدن، مسکن-ساختمان، ‌بازرگانی، خدمات و بخش‌های متفرقه پرداخت شده که ۷۶.۲ درصد معادل بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد از این مبلغ صرف تامین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف شده که بیشترین سهم از این تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” ‌طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت)، بخش صنعت-معدن در این مدت بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کردند که ۸۷.۱ درصد معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان از آن به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.
بخش بازرگانی نیز در ماه اول امسال بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۹۱.۷ درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
بخش خدمات، کشاورزی و مسکن نیز در این مدت به ترتیب حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان، ۵۱۰۰ میلیارد تومان و ۸۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که سهم تامین سرمایه در گردش از آن به ترتیب ۸۰، ۶۸.۴ و ۵۹.۹ درصد، معادل حدود ۴۶، ۳ و ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان سهم “ایجاد”، “توسعه”، “خرید کالای شخصی” و “تعمیر” از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف به ترتیب ۴.۳.۱۰.۵، ۴.۱ و ۰.۵ درصد است.
گفتنی است در سال‌های اخیر بارها اعلام شده که کمبود سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است.