سخنگوی انجمن لبنی

تخریب صنعت لبنیات برای ضربه زدن به تولید کشور است.
سخنگوی انجمن لبنی اتهامات وارده به شرکت‌های لبنی در فضای مجازی را تکذیب کرد و گفت: مشخص نیست چه کسانی خبرسازی می‌کنند و دست به تخریب صنعت لبنیات می‌زنند، اما به طور قطع این موضع صحت ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” «محمدرضا بنی طبا» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در واکنش به اتهامات وارده به چند شرکت لبنی در فضای مجازی افزود: در واقع امکان جابه‌جایی نیروی انسانی با ماشین‌های یخچال‌دار حمل بستنی از لحاظ فنی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تخریب صنعت لبنیات برای ضربه زدن به تولید و اقتصادی کشور است، افزود: کارخانجات لبنی بنگاه‌های اقتصادی هستند که همیشه در کنار مردم بوده و با دولت‌های مختلف کار کرده‌اند و سرمایه اصلی این شرکت‌ها مصرف‌کنندگانشان هستند؛ بنابراین این شرکت‌ها اهل مداخله در هیچ جریانی نیستند.