بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که انتظارات تورمی برای سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی می‌ماند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا”  به نقل از بیزنس، بانک مرکزی اروپا در آخرین نظرسنجی انتظارات مصرف‌کننده خود بیان کرد که انتظارات مصرف‌کنندگان برای تورم سه سال آینده از ۲.۹ درصد به سه درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات برای ۱۲ ماه آینده برای سومین ماه متوالی بدون تغییر در ۹.۹ درصد باقی ماند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که مصرف‌کنندگان اروپایی انتظار دارند درآمد اسمی طی ۱۲ ماه آینده نسبت به نوامبر با یک واحد افزایش به یک درصد برسد.
در همین حال، انتظارات رشد اقتصادی همچنان به افزایش محسوس ادامه داد و از منفی ۲.۰ درصد در نوامبر به منفی ۱.۵ درصد در دسامبر رسید.
این بانک اعلام کرد که در مورد نرخ سود وام مسکن، انتظارات برای ۱۲ ماه آینده در ۴.۸ درصد ثابت مانده است، در حالی که رشد قیمت مسکن برای ۱۲ ماه آینده حدود سه درصد خواهد بود.