بانک مرکزی ژاپن بازخرید مجدد اوراق قرضه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، بانک مرکزی ژاپن روز پنجشنبه (۲۲دسامبر) عملیات خرید غیرقابل برنامه‌ریزی اوراق قرضه دیگر را اعلام کرد.
این بانک پیشنهاد بازخرید حدود ۱.۳۲۵ تریلیون ین (حدود ۹.۹ میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) را داد.
بانک ژاپن پیشنهاد خرید اوراق قرضه به ارزش ۶۵۰ میلیارد ین با سررسید سه تا پنج ساله، در کنار ۶۷۵ میلیارد ین اوراق قرضه با سررسید پنج تا ۱۰ ساله را ارائه کرد.
پیش از این، بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفته بود که سیاست پولی خود را بدون تغییر باقی بگذارد و در عین حال کنترل منحنی بازدهی خود را تنظیم کرد.