اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۲ درصد کوچک شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از بیزنس، آمارهای رسمی نشان داد که اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نسبت به سه ماهه قبل ۰.۲ درصد کوچک شده است.
بازار برای دوره اکتبر تا دسامبر رکود را به صورت سه ماهه پیش‌بینی کرد.
اداره آمار فدرال (Destatis) در بیانیه‌ای اعلام کرد: مخارج مصرف خصوصی که از بزرگترین اقتصاد اروپا در سه فصل اول حمایت کرده بود، در سه ماهه چهارم کاهش یافت.
داده‌های تجدید نظر شده نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان در سه ماهه اول ۰.۸ درصد، در سه ماهه دوم ۰.۱ درصد و در سه ماهه سوم ۰.۵ درصد در بحبوحه ادامه بحران کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین رشد کرده است.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سالانه ۰.۵ درصد افزایش یافت.