اقتصاد منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سه ماهه سوم ۰.۴ درصد رشد کرد.
به گزارش “پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، بر اساس برآوردهای موقت منتشر شده، تولید ناخالص داخلی در منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در جولای تا سپتامبر ۰.۴ درصد نسبت به سه ماهه افزایش یافت.
داده‌های منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان داد که این رقم از رشد ۰.۵ درصدی سه ماهه دوم، کاهش یافته است. از میان کشورهای منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که نزدیک به اوکراین هستند، اقتصاد لهستان در سه ماهه سوم پس از انقباض ۲.۴ درصدی سه ماهه دوم، ۰.۹ درصد رشد کرد. از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی در لتونی ۱.۷ درصد، اسلوونی ۱.۴ درصد و مجارستان ۰.۴ درصد به صورت سه ماهه در جولای تا سپتامبر کاهش یافته است.
در میان کشورهای گروه هفت، تولید ناخالص داخلی پس از کاهش طی دو سه ماهه قبل، در ایالات متحده ۰.۶ رشد کرد.اقتصاد آلمان در سه ماهه سوم سال جاری نرخ رشد سه ماهه ۰.۳ درصدی را ثبت کرد که از ۰.۱ درصد در دوره سه ماهه قبل شتاب گرفته است.
رشد در ایتالیا (۰.۵درصد در مقایسه با ۱۱ درصد)، کانادا (۰.۴درصد در مقایسه با ۰.۸درصد) و فرانسه (۰.۲درصد در مقایسه با ۰.۵درصد) کاهش یافت. اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم ۰.۳ درصد در مقابل رشد ۱.۱ درصدی در سه ماهه دوم کاهش یافت. اقتصاد بریتانیا نیز در همین دوره ۰.۲ درصد افول کرد.
در میان سایر کشورهای منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که داده‌های مربوط به آن‌ها در دسترس است، مکزیک با ۱.۸ درصد، کلمبیا با ۱.۶ درصد و نروژ با ۱.۵ درصد قوی‌ترین رشد تولید ناخالص داخلی را داشتند در حالی که تولید ناخالص داخلی در شیلی ۱.۲ درصد کاهش یافته است. به‌طور سالانه، اقتصاد منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سه ماه منتهی به سپتامبر ۳.۳ درصد رشد کرد.