با هدف احیای یک واحد تولیدی ، ارتقای بهره وری ، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی مجتمع کشت و صنعت علوی شهرستان زرندیه به گروه صنعتی میهن واگذار و فعالیت این مجموعه تولیدی با مدیریت جدید از سر گرفته شد تا در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها یک واحد تولیدی احیا و جان تازه ای بگیرد.

 

 

 

 

مجتمع کشت و صنعت علوی بیش از 300 هکتار وسعت دارد که دارای افزون بر 70 هکتار باغات و اراضی زراعی است و محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت علوفه ای و … کشت می شود، قرار است گروه صنعتی میهن با رهبری حاج آقا پایداری به یک مجتمع بزرگ دامی و زراعی تبدیل شود و علاوه بر کاربری هایی که در گذشته برای آن تعریف شده است در حوزه دامداری و دامپروری نیز فعالیت کند و واحد مرغداری تخم گذار آن نیز که متوقف شده بود به چرخه تولید برگردد.

 

 

طبق برنامه ریزی های بعمل آمده گروه صنعتی میهن با همکاری هلدینگ برشا یکی از فعال ترین هلدینگ های زیر مجموعه ، تمامی فعالیت های عمرانی ، مهندسی و تخصصی دامداری را برای احیای این مجتمع توسط شرکت فنی و مهندسی سام سازه آتیه پایدار که یـک مجمـوعه خـلاق در صـنعت ساخت و ساز به شمار می رود اجرایی خواهد کرد .