صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۳ را اصلاح می‌کند اما همچنان انتظار کاهش رشد را دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را اصلاح کرده است اما همچنان انتظار دارد که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی قبل از بازگشت مجدد در سال ۲۰۲۴ کاهش را تجربه کند.
بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان به دلیل ادامه جنگ روسیه و اوکراین و ارقام بالای تورم ضعیف باقی خواهد ماند.
انتظار می‌رود، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۹ درصد رشد کند که این رقم از ۲.۷ درصد ثبت شده در گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول ارتقا یافته اما نسبت به رشد ۳.۴ درصدی برای سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار داشت که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد افزایش یابد.
اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش بیشتری در نرخ رشد از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهند بود.
انتظارات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای ایالات‌متحده ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و یک درصد در سال ۲۰۲۴ است.
این گزارش همچنین نشان داد که انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۶ درصد کاهش یابد و در سال آینده ۰.۹ درصد رشد کند.
پیش‌بینی رشد برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه چهار درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ است.
انتظار می‌رود اقتصاد روسیه که در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۲ درصد کوچک شد، امسال ۰.۳ درصد و در سال آینده ۲.۲ درصد رشد کند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود رشد ۱.۱ درصدی را برای اقتصادهای پیشرفته و ۳.۷ درصدی را برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پیش‌بینی کرده بود.