طبق اعلام مرکز آمار، در تابستان امسال ١,٩ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شد که نسبت به فصل تابستان سال قبل ١٠.۵ درصدی کاهش داشته است.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی “مجتمع شیر و گوشت دامدشت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا”نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در فصل تابستان ١۴٠١ نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله پروار شده در این فصل به ۴٣٠ هزار رأس رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین تعداد گاو و گوساله متولد شده در فصل تابستان ٢٣٩ هزار رأس برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵,۴ درصد کاهش یافته است.
تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور نیز با ١١٠ هزار رأس کاهش نسبت به فصل تابستان ١۴٠٠، به حدود ۵,۵ میلیون رأس (شامل ١.۴ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٨ میلیون رأس دام بومی) رسید.