عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ به ۲۰۳ هزار و ۵۷۸ تن رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “زرماکیان مزرعه سبز وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه خرداد سال جاری نشان می‌دهد که وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ جمعاً ۲۰۳ هزار و ۵۷۸ تن گزارش شده که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۹۶هزار و۴۴۰ تن، ۹۶.۵ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲۴۰۹ تن و سایر انواع طیور با ۴۷۲۹ تن، به‌ترتیب ۱.۲ درصد و ۲.۳ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش ۱۲ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۱۰ درصد، بوقلمون ۲۷ درصد و برای سایر انواع طیور ۱۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) در حدود ۷ درصد افزایش داشته است.