سرمایه گذاری ابزاری برای کسب ثروت و پول بیشتر است و براین اساس اصول سرمایه‌گذاری در سراسر جهان یکسان می باشد، اما سرمایه‌گذاری می تواند علاوه بر هدف ذاتی خود، با مفاهیم دیگری نیز ظهور و بروز پیدا کند که نمود عینی آن در هلدینگ برشا تجلی پیدا کرده است.

اگرچه هدف اصلی سرمایه گذاری کسب درآمد و به بیان دیگر خلق ثروت و پول است، اما هدف اصلی هلدینگ برشا ایجاد آرامش و آسایش برای هموطنان است و تحقق آن را با ایجاد فرصت های شغلی پایدار و تقویت فضای کسب و کار برای نیروی انسانی امکان پذیر می داند.

هدف ما ایجاد آسایش و آرامشی روانی برای خانواده ها می باشد، به همین دلیل در شهرها و نقاط مختلف کشور با تعریف و اجرای پروژه های متعدد و متفاوت سرمایه گذاری کرده تا بتوان با تامین نیازهای جامعه آرامش و آسایش را به همگان هدیه کنیم.