هلدینگ سرمایه گذاری برشا

بدینوسیله به اطلاع کلیه متخصصان و فارغ التحصیلان می رساند، هلدینگ سرمایه گذاری برشا با توجه به برنامه‌‌ریزی در راستای توسعه سرمایه انسانی خود در نظر دارد در خصوص استخدام پرسنل از طریق ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی اقدام نماید”.

“لذا داوطلبان می‌توانند با شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی این فرصت را داشته باشند به ما ملحق شوند و همراه خانواده خوب و بزرگ برشا،خلق ارزش کنند”.

متقاضیان می‌توانند تا ۷مرداد، از طریق مراجعه به درگاه آزمون استخدام بخش خصوصی به آدرس www.inre.ir نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

فرصتهای استخدامی

هلدینگ سرمایه‌گذاری برشا

مخصوص آزمون استخدامی بخش خصوصی